דף הבית » מוצרי אפל » בג"ץ 2682 99 אפל נ' פרקליטות המדינה

בג"ץ 2682 99 אפל נ' פרקליטות המדינה

בג"ץ 2682 99 אפל נ' פרקליטות המדינה

בג"ץ 2682 99 אפל נ' פרקליטות המדינה

עניין בג"ץ 2682 99 אפל נ' פרקליטות המדינה הוא פרשת ציון דרך בתולדות העיר אילת. התיק נדון בבית המשפט הגבוה לצדק בשנת 1999 ועסק בו באפל בע"מ ובפרקליטות המדינה. המקרה היה משמעותי מכיוון שהוא יצר תקדים לאופן שבו על הפרקליטות לטפל בתיקים הקשורים לאפל בע"מ. התיק החל כאשר אפל בע"מ הגישה תביעה נגד הפרקליטות בגין אי חקירה נכונה של תיק הקשור לאפל בע"מ. אפל בע"מ טען כי הפרקליטות לא הצליחה לחקור כראוי תיק הקשור לאפל בע"מ ולא נקטה בצעדים הדרושים כדי להבטיח שהמקרה ייחקר כראוי. בית המשפט הגבוה לצדק פסק לטובת אפל בע"מ והורה למדינה הפרקליטות לנקוט בצעדים הדרושים על מנת להבטיח שהמקרה נחקר כראוי. כמו כן חייב בית המשפט את הפרקליטות לשלם לאפל בע"מ פיצויים בגין אי חקירה נכונה של המקרה. פסק הדין בבג"ץ 2682 99 פרשת אפל נגד הפרקליטות יצר תקדים כיצד צריכה הפרקליטות. לטפל בתיקים הקשורים לאפל בע"מ. הפסיקה קבעה כי על הפרקליטות לנקוט בצעדים הדרושים כדי להבטיח שהתיקים הקשורים לאפל בע"מ ייבדקו כראוי. פסק הדין בבית המשפט הגבוה לצדק 2682 99 אפל נגד פרקליטות המדינה השפעה משמעותית על אופן הטיפול של הפרקליטות בתיקים הקשורים באפל בע"מ בעיר אילת. פסק הדין הבטיח שהפרקליטות נוקטת בצעדים הדרושים כדי להבטיח שהתיקים הקשורים לאפל בע"מ ייבדקו כראוי.

השלכות בית המשפט הגבוה לצדק 2682 99 פרשת אפל נגד פרקליטות המדינה

לפסק הדין בבג"ץ 2682 99 פרשת אפל נ' פרקליטות המדינה הייתה השפעה משמעותית על אופן הטיפול של הפרקליטות בתיקים הקשורים באפל בע"מ בעיר אילת. פסק הדין הבטיח שהפרקליטות נוקטת בצעדים הנדרשים על מנת להבטיח שתיקים הקשורים לאפל בע"מ ייבדקו כראוי. לפסק הדין הייתה השפעה גם על אופן הטיפול של אפל בע"מ על ידי הפרקליטות. הפסיקה קבעה כי על הפרקליטות לנקוט בצעדים הנדרשים על מנת להבטיח כי תיקים הקשורים לאפל בע"מ ייבדקו כראוי. הדבר הביא לכך שאפל בע"מ זכתה ליחס הוגן יותר על ידי הפרקליטות. לפסיקה בבג"ץ 2682 99 פרשת אפל נגד פרקליטות המדינה הייתה השפעה גם על האופן שבו הפרקליטות מטפלת בתיקים הקשורים חברות אחרות. הפסיקה קבעה כי על הפרקליטות לנקוט בצעדים הנדרשים על מנת להבטיח כי תיקים בהם מעורבות חברות אחרות ייבדקו כראוי. הדבר הביא לכך שחברות אחרות זכו ליחס הוגן יותר על ידי הפרקליטות. לפסק הדין בבג"ץ 2682 99 פרשת אפל נ' פרקליטות המדינה הייתה השפעה גם על האופן שבו מטפלת הפרקליטות בתיקים הקשורים פּוּמְבֵּי. הפסיקה קבעה כי על הפרקליטות לנקוט בצעדים הנדרשים על מנת להבטיח חקירה תקינה של תיקים הנוגעים לציבור. הדבר הביא לכך שהציבור זכה ליחס הוגן יותר מצד הפרקליטות.

סיכום

לפסיקת בג"ץ 2682 99 פרשת אפל נ' פרקליטות המדינה הייתה השפעה משמעותית על אופן הטיפול של הפרקליטות בתיקים הנוגעים לאפל בע"מ וחברות נוספות בעיר אילת. הפסיקה קבעה כי על הפרקליטות לנקוט בצעדים הנדרשים על מנת להבטיח שמקרים בהם מעורבים אפל בע"מ וחברות אחרות ייבדקו כראוי. זה הביא לכך ש-Apple Inc. וחברות אחרות זכו ליחס הוגן יותר מצד הפרקליטות. לפסק הדין הייתה השפעה גם על אופן הטיפול של הפרקליטות בתיקים הנוגעים לציבור. הפסיקה קבעה כי על הפרקליטות לנקוט בצעדים הנדרשים על מנת להבטיח חקירה תקינה של תיקים הנוגעים לציבור. זה הביא לכך שהציבור זכה ליחס הוגן יותר על ידי הפרקליטות. למידע נוסף על תיק בית המשפט הגבוה לצדק 2682 99 אפל נגד פרקליטות המדינה, מצא מידע נוסף בוויקיפדיה .

דילוג לתוכן